انواع داده ها در PHP

انواع داده ها در PHP

متغیرها انواع داده ها مانند اعداد صحیح ، اعشاری ، رشته ، آرایه ها ،اشیا و … را در خود ذخیره می کنند.

PHP از انواع داده های زیر پشتیبانی می کند :

  • String
  • Integer
  • Float
  • Boolean
  • Array
  • Object
  • NULL
  • Resource

String

به مجموعه ای از کارکترهای پشت سرهم یک رشته گویند. رشته ها را میتوان با تک کوتیشن یا دبل کوتیشن نمایش داد.

تفاوت تک کوتیشن با دبل کوتیشن در اینست که هر چه بین تک کوتیشن قرار گیرد به عنوان رشته درنظر می گیرد حالا چه متغیر باشد چه کارکتر کنترلی ولی دبل کوتیشن رشته را پردازش میکند.

Integer

یک نوع داده ای صحیح و غیراعشاری بین ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸- تا ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۷ است.عدد صحیح باید دارای یک رقم باشد ، نقطه اعشار ندارد، می تواند مثبت یا منفی باشد،اعداد صحیح را میتوان در سه فرمت دهدهی ، مبنای شانزده و مبنای هشت مشخص کرد.

در مثال زیر تابع var_dump نوع داده ای و ارزش را برمیگرداند:

Float

اعداد اعشاری با نقطه مشخص میشوند. در مثال زیر تابع var_dump نوع داده ای و ارزش را برمیگرداند:

Boolean

نوع داده بولی نشان دهنده دو مقدار درست یا غلط (true,false)

Array

چندین مقدار هم نوع را در یک متغیر (بنام یک متغیر با اندیس های مختلف) ذخیره میکند. در مثال زیر سه اتومبیل را در متغیر آرایه ای cars ذخیره کردیم.

Object

شی یا آبجکت یک نمونه از کلاس میباشد که تمامی اطلاعات و رفتارهای کلاس را با خود بهمراه دارد. در مثال زیر ابتدا ما یک کلاس تعریف کرده و سپس شی از آن میسازیم.

NULL

متغیر از نوع داده ای NULL متغیری است که هیچ ارزش و مقداری ندارد. اگر متغیری بدون مقدار ایجاد شود بطور خودکار به آن مقدار NULL داده میشود .

 

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :
آموزش PHP آموزش برنامه نویسی

درباره حسین رسولی

از سال 89 در زمینه طراحی اپلیکیشن های ویندوز ، موبایل و همچنین طراحی سایت فعالیت دارم و در حال حاضر مدیریت سایت جهان سورس را برعهده دارم و سعی می کنم روزانه آموزش ها و پروژه های برنامه نویسی را با شما به اشتراک بگذارم.

دیدگاه خود را بیان کنید

از ما حمایت کنید