انواع عملگرها در جاوا اسکریپت

انواع عملگرها در جاوا اسکریپت

در قسمت قبلی با ایجاد متغیرها آشنا شدیم. در این پست شما را با انواع عملگرها در جاوا اسکریپت آشنا خواهیم کرد.

انواع عملگرها در جاوا اسکریپت

  • عملگرهای محاسباتی
  • عملگرهای انتسابی
  • عملگرهای رشته ای
  • عملگرهای مقایسه ای
  • عملگرهای منطقی
  • عملگرهای بیتی

عملگرهای محاسباتی

از عملگرهای محسباتی جهت انجام عملیات ریاضی بروی اعداد استفاده میشود.

عملگر توضیحات
+ جمع
تفریق
* ضرب
/ تقسیم
% باقیمانده
++ افزایشی (یک واحد اضافه میکند)
کاهشی (یک واحد کم میکند)

عملگرهای انتسابی

از عملگرهای انتسابی جهت انتساب مقدار و ارزش به یک متغیر استفاده میگردد.

عملگر مثال برابر است با
= x = y x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x – y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y

عملگر رشته ای

از عملگر + جهت الحاق رشته ها استفاده میگردد. مثال زیر را ببینید :

عملگرهای مقایسه ای

از این عملگرها جهت مقایسه دو متغیر یا دو ارزش استفاده میگردد.

عملگر توضیحات
== مساوی است با
=== هم مقدار و هم نوع برابر باشد
!= نا برابر است با
!== یا مقدار یا نوع نابرابر باشد
> بزرگتر از
< کوچکتر از
>= بزرگتر یا مساوی است با
<= کوچکتر یا مساوی است با

عملگرهای منطقی

عملگر توضیحات
&& مانند and
|| مانند or
! مانند not

عملگرهای بیتی

عملگر توضیحات مثال برابر است با نتیجه نتیجه دسیمال
& AND ۵ & 1 ۰۱۰۱ & 0001 ۰۰۰۱  ۱
| OR ۵ | ۱ ۰۱۰۱ | ۰۰۰۱ ۰۱۰۱  ۵
~ NOT ~ ۵  ~۰۱۰۱ ۱۰۱۰  ۱۰
^ XOR ۵ ^ ۱ ۰۱۰۱ ^ ۰۰۰۱ ۰۱۰۰  ۴
<< شیفت به چپ ۵ << 1 ۰۱۰۱ << 1 ۱۰۱۰  ۱۰
>> شیفت به راست ۵ >> 1 ۰۱۰۱ >> 1 ۰۰۱۰   ۲
>>> دو شیفت به راست ۵ >>> 1 ۰۱۰۱ >>> 1 ۰۰۱۰   ۲
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :
آموزش برنامه نویسی آموزش جاوا اسکریپت

درباره حسین رسولی

از سال 89 در زمینه طراحی اپلیکیشن های ویندوز ، موبایل و همچنین طراحی سایت فعالیت دارم و در حال حاضر مدیریت سایت جهان سورس را برعهده دارم و سعی می کنم روزانه آموزش ها و پروژه های برنامه نویسی را با شما به اشتراک بگذارم.

دیدگاه خود را بیان کنید

از ما حمایت کنید