توابع کار با اعداد در جاوا

توابع کار با اعداد در جاوا

در قسمت قبل با دستورات شرطی آشنا شدیم. در این پست انواع توابع کار با اعداد را به شما آموزش خواهیم داد.

توابع کار با اعداد

ردیف متدها همراه با توضیحات
۱

xxxValue()

تبدیل متغیر عددی به نوع داده ای دلخواه مثال x.longValue یا x.doubleValue

۲

compareTo()

مقایسه متغیر عددی با عدد داخل پرانتز (خروجی:کوچکتر ۱،مساوی ۰،بزرگتر ۱-)

۳

equals()

مساوی یا عدم تساوی متغیر با مقدار تابع (خروجی: true,false)

۴

valueOf()

ارزش عددی را براساس نوع داده ای مشخص شده برمی گرداند.

۵

toString()

متغیر عددی را تبدیل به یک رشته میکند و برمی گرداند.

۶

parseInt()

نوع رشته ای را به نوع عددی تبدیل می کند

۷

abs()

قدرمطلق اعداد را برمی گرداند

۸

ceil()

بازگرداندن کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی مقدار عددی داخل پرانتز

۹

floor()

بازگرداندن بزرگترین عدد صحیح کمتر یا مساوی مقدار عددی داخل پرانتز

۱۰

rint()

نزدیک ترین عدد صحیح به ارزش داخل پرانتز را برمی گرداند.

۱۱

round()

رند کردن اعداد. نزدیکترین اعداد int و long را با توجه به عدد داخل پرانتز برمی گرداند.

۱۲

min()

کوچکترین مقدار نسبت به دو پارامتر را برمی گرداند

۱۳

max()

بزرگترین مقدار نسبت به دو پارامتر را برمی گرداند

۱۴

exp()

پایه لگاریتم طبیعی را با توجه به آرگومان ها برمی گرداند.

۱۵

log()

لگاریتم طبیعی را برمی گرداند.

۱۶

pow()

ارزش آرگومان اول به توان آرگومان دوم را برمی گرداند.

۱۷

sqrt()

جذر عدد را برمی گرداند.

۱۸

sin()

مقدار sin عدد را برمی گرداند

۱۹

cos()

مقدار cos عدد را برمی گرداند.

۲۰

tan()

مقدار tan عدد را برمی گرداند.

۲۱

asin()

مقدار arc sin عدد را برمی گرداند

۲۲

acos()

مقدار arc cos عدد را برمی گرداند.

۲۳

atan()

مقدار arc tan عدد را برمی گرداند.

۲۴

atan2()

تبدیل مختصات مستطیلی (x, y) به مختصات قطبی (r, theta) و برگرداندن تتا آن

۲۵

toDegrees()

تبدیل آرگومان به درجه

۲۶

toRadians()

تبدیل آرگومان به رادیان

۲۷

random()

استخراج یک عدد تصادفی

نمونه های توابع عددی جاوا را در زیر ببینید :

 

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :
آموزش برنامه نویسی آموزش جاوا

درباره حسین رسولی

از سال 89 در زمینه طراحی اپلیکیشن های ویندوز ، موبایل و همچنین طراحی سایت فعالیت دارم و در حال حاضر مدیریت سایت جهان سورس را برعهده دارم و سعی می کنم روزانه آموزش ها و پروژه های برنامه نویسی را با شما به اشتراک بگذارم.

دیدگاه خود را بیان کنید

با عضویت در خبرنامه از تخفیفات ویژه سایت باخبر شوید

با عضویت در خبرنامه از تخفیفات ویژه سایت باخبر شوید

با موفقیت اشتراک شما ایجاد شد

از ما حمایت کنید